Tvarový výsek


Príklopový lis ML1200 a výsekové formy, ktoré sa používajú do stroja.

technologia01 technologia02  technologia03